PHUN KHÍ DUNG LÀ GÌ

1. Giới thiệu sơ lược Dụng cụ phun khí dung là thiết bị chuyển dung dịch thuốc thành hạt sương nhỏ li ti, có thể đi sâu vào đường hô hấp dưới và lắng đọng ở đó.             – Phun

Xem thêm
Email
Phone
Phone
Email